تعرفه نگهداری

پیرو نامه شماره ۴۹۵۹۳مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۸ و نامه شماره ۱۱۵۶۴ مورخه ۱۹/۳/۱۳۹۰با عنایت به مصوبه ابلاغی شماره ۱۲۸۴۴۵/ت۴۰۱۷۲/ک مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ هیات محترم وزیران در ارتباط با تعیین تعرفه خدمات سردخانه ای به اطلاع میرساند با توجه به درخواست سردخانه داران از نقاط مختلف کشور مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات سردخانه ای به تبع افزایش تعرفه حامل انرژی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بر اساس بررسی های به عمل امده در کارگروه قیمت ، توافق انجام شده با برخی تشکل های تخصصی ذیربط و آنالیز بهای تمام شده:
تعرفه خدمات سردخانه در سال ۱۳۹۰ نسبت به تعرفه های ابلاغی یاد شده حدود ۱۷درصد افزایش میبابد که بشرح جدول ذیل می باشد :
تعرفه نگهداری کالا در سردخانه های کشور برای سال ۱۳۹۰
ردیف
شرح
مبلغ (ریال تن در روز)
۱
پنیر و کره
۲۹۰۰
۲
گوشت لاشه ماهی فله و مرغ کارتنی
۳۳۷۳
۳
گوشت کارتنی وماهی کارتنی
۳۱۸۷
۴
خرما و رب و کالاهای مشابه
۳۵۷۳
۵
کیوی و انار و مرکبات و انگور
۵۳۰۷
۶
موز و آناناس
۵۸۰۱
۷
سیب درختی
۳۷۶۰
۸
تخم مرغ
۴۸۳۶
۹
سیب زمینی
۳۲۸۸
۱۰
پیاز
۳۲۸۸
۱۱
بستنی و شیرینی های تر
۵۸۰۱
تبصره ۱) نرخ عمل آوری موز با توافق طرفین است.
- صاحب کالا موظف است نسبت به بیمه نمودن کالای خود راسا اقدام نماید و سردخانه از این بابت مسئولیتی ندارد.
- نرخ های اعلام شده در بالا فقط جهت نگهداری کالا بوده و هزینه تخلیه و بارگیری از نقلیه به سالن سردخانه و بارچینی و بالعکس برای کلیه کالاها با توافق طرفین محاسبه و پرداخت می شود .
- عوارض متعلقه به هر کدام از کالاها بر عهده صاحب کالا می باشد.