درباره ما

نگهداری میوه وسبزیجات بعنوان عاملی مهم از دیر باز مورد توجه بشر بوده است .

میوه وسبزی پس از تولید وبرداشت از مزارع وباغات باید به طریق مناسب برای زمان کمبود ،نگهداری ویا فراوری گردد،در غیر اینصورت دچار فسادوضایعات خواهد شد.از نگهداری میوه وسبزی چندین هدف عمده برای انسان تامین می گردد اولا با نگهداری آنها می توان کمبود شان را در زمانی که امکان تولید آنها نیست مرتفع ساخت.ثانیا با نگهداری آنها برای زمانهای خاص میتوان به تعدیل قیمتها کمک نموده به طوریکه می توان از کاهش بیش از حد قیمت در زمان برداشت جلوگیری بعمل آورد که این به نفع بخش کشاورزی وکشاورزان زحمت کش می باشد همچنین از افزایش بی رویه قیمت آنهادر زمان کمبود جلوگیری نمود که این مورد اخیر نیز به نفع مصرف کنندگان می باشد یکی از مهمترین روشهای نگهداری میوه وسبزی به منظور اهداف فوق استفاده از سردخانه های بالای صفر می باشد.

 

 

مزایا و امکانات :

حفاظت از میوه و تره بار بدون ضایعات توسط امکانات مدرن و پیشرفته سردخانه ای .

داشتن اتاق سرد متعدد برای محافظت از محصولات کشاورزی که نیازمند رطوبت و درجه حرارت و  شرایط خاصی می باشند .

حفاظت محصولات با پالت و جعبه های فلزی ، بدون هرگونه آسیبی به محصولات .

تجهیزات و پرسنل آموزش دیده و بروز باعث ارائه خدمات بهتری گردیده است .