دستورالعمل نگهداری انگور در سردخانه

در بهمن ۱۷م, ۱۳۹۰, نوشته شده در: نگهداری توسط

انگور یکی از محصولات مهم باغبانی است که سالیانه مقدار زیادی از این محصول جهت عرضه در خارج از فصل و یا صادرات آن در سردخانه ها نگهداری می شود. با توجه به اهمیت اقتصادی این محصول و مستعد بودن آن به آلودگیهای قارچی وکاهش کیفیت در سردخانه، آگاهی دادن باغداران و سردخانه داران از روشهای نوین برداشت و نگهداری انگور ضروری می باشد.

دانلود مقاله به صورت فایل PDF

بدون نظر به “دستورالعمل نگهداری انگور در سردخانه”

ارسال نظر و پیشنهاد