تعرفه نگهداری

 تعرفه نگهداری کالا در سردخانه های کشور برای سال ۱۳۹۸

#

نام خدمت

  گروه خدماتی آخرین قیمت مصوب ( تن/روز )
۱ پنیر و کره تعرفه کالا در
سردخانه
۸,۶۴۹ ریال
۲ گوشت لاشه، ماهی فله و مرغ کارتنی تعرفه کالا در
سردخانه
۱۰,۰۵۶ ریال
۳ گوشت کارتنی و ماهی کارتنی تعرفه کالا در
سردخانه
۹,۴۹۹ ریال
۴ خرما، رب و کالاهای مشابه تعرفه کالا در
سردخانه
۱۰,۶۵۵ ریال
۵ کیوی، انار، مرکبات،
انگور و سیب درختی(در جعبه پلاستیکی و باکس پالت، طبقه فلزی و با رعایت تمامی استانداردهای لازم)
تعرفه کالا در
سردخانه
۱۵,۸۲۳ ریال
۶ کیوی، انار، مرکبات، انگور و سیب درختی (در جعبه پلاستیکی بدون باکس پالت فلزی) تعرفه کالا در
سردخانه
۱۳,۴۵۰ ریال
۷ سیب درختی در جعبه و یا باکس چوبی تعرفه کالا در
سردخانه
۱۱,۲۱۳ ریال
۸ موز و آناناس تعرفه کالا در
سردخانه
۱۷,۲۹۹ ریال
۹ تخم مرغ تعرفه کالا در
سردخانه
۱۴,۴۱۶ ریال
۱۰ سیب زمینی، پیاز تعرفه کالا در
سردخانه
۹,۸۰۵ ریال
۱۱ بستنی و شیرینی های تر تعرفه کالا در
سردخانه
۱۷,۲۹۹ ریال
تبصره ۱) نرخ عمل آوری موز با توافق طرفین است.
- صاحب کالا موظف است نسبت به بیمه نمودن کالای خود راسا اقدام نماید و سردخانه از این بابت مسئولیتی ندارد.
- نرخ های اعلام شده در بالا فقط جهت نگهداری کالا بوده و هزینه تخلیه و بارگیری از نقلیه به سالن سردخانه و بارچینی و بالعکس برای کلیه کالاها با توافق طرفین محاسبه و پرداخت می شود .
- عوارض متعلقه به هر کدام از کالاها بر عهده صاحب کالا می باشد.