روش های کاهش مصرف انرژی در سردخانه ها

در بهمن ۱۷م, ۱۳۹۰, نوشته شده در: نگهداری توسط

نزدیک به دو دهه است که مباحث صرفه جوئی انرژی در ایران مطرح گردیده است. موضوع انرژی امروزه به عنوان مهمترین دستاورد رویدادهای اقتصادی و سیاسی درجهان امروز جایگاهی انحصاری را به خود اختصاص داده است. دراین میان صنایع سرد کننده یکی از موارد عمده مصرف انرژی در بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی را به خود اختصاص داده اند. در این میان سردخانه ها در زمینه صنایع، کشاورزی و
بازرگانی از اهمیت به سزایی برخوردار هستند در این مقاله توجه به طراحی صحیح و بررسی ضوابط عملکرد صحیح سردخانه ها و راه کارهایی جهت کاهش مصرف انرژی در سردخانه ها مدنظر قرار گرفته است.

دانلود مقاله به صورت PDF

بدون نظر به “روش های کاهش مصرف انرژی در سردخانه ها”

ارسال نظر و پیشنهاد